Rezerwat Przyrodniczy Jasne

Rezerwat Przyrodniczy Jasne utworzony na obszarze wokół jezior Jasne i Luba (ponad 100 ha), obejmującym dorodne drzewostany i torfowiska. Najbardziej znane wśród turystów jest Jezioro Jasne, wyróżniające się niezwykle czystą wodą, natomiast w okolicy J. Luba rosną rzadkie i podlegające ochronie: rosiczka okrągłolistna, turzyca i żurawina błotna. Tutejsze torfowiska zamieszkują liczne żurawie, których głośny klangor rozbrzmiewa wiosną i jesienią.

Okoliczni mieszkańcy pamiętają jeszcze czasy, kiedy woda z Jeziora Jasnego służyła do produkcji piwa, a wyrabiany z niej napój miał podobno czysty złocisty kolor i wspaniały, niezapomniany smak. Dziś żadnych trunków z tutejszej wody się nie wytwarza, ale ze względu na swą czystość podlega ona ochronie i kąpiel w jeziorze jest zabroniona.

Attracion near lakes:

Similar attractions