Perskie Lake (Paskierz)

Zbiornik o miernie rozwiniętej linii brzegowej, dosyć regularnie wykształconej misie jeziornej, mulistym dnie i mulistej ławicy, brzegach wysokich i miejscami stromych.


Pobliskie atrakcje turystyczne

About the lake

Lake altitude
96.9 m.n.p.m.
Lake area / Lake island area
14.30ha / -
Lake max depth / Lake average depth
10.6m / 2.6m
Lake max length / Lake max width
750.0m / 250.0m
Lake coastline length / Lake coastline devel
1800.0m / 1.34
Lake volume / Lake exposure
371.8 tys. m3 / 5.5