Sajmino Lake (Kajkowo, Kajkowskie)

Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej, łagodnych stokach piaszczystej ławicy i dnie mulisto-piaszczystym. Brzegi przeważnie wysokie, zajęte przez łąki i pola uprawne.

jezioro udostępnione tylko członkom Towarzystwa Wędkarskiego


Pobliskie atrakcje turystyczne

About the lake

Lake altitude
102.1 m.n.p.m.
Lake area / Lake island area
29.00ha / -
Lake max depth / Lake average depth
7.8m / 3.8m
Lake max length / Lake max width
1350.0m / 270.0m
Lake coastline length / Lake coastline devel
3000.0m / 1.57
Lake volume / Lake exposure
1102.0 tys. m3 / 7.6