Smordy Lake (Jakuba)

Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej, mulistej ławicy przybrzeżnej i mulistym dnie. Brzegi jeziora przeważnie wysokie, łagodnie wyniesione, obrzeża na południowych krańcach płaskie.

jezioro udostępnione tylko dla członków Towarzystwa Wędkarskiego


Pobliskie atrakcje turystyczne

About the lake

Lake altitude
95.2 m.n.p.m.
Lake area / Lake island area
22.80ha / -
Lake max depth / Lake average depth
6.1m / 2.7m
Lake max length / Lake max width
1450.0m / 200.0m
Lake coastline length / Lake coastline devel
3250.0m / 1.92
Lake volume / Lake exposure
615.6 tys. m3 / 8.4